Od marca 2021 nastane podstatná zmena v označeniach na energetických štítkoch.
Čo môžeme očakávať a aké zmeny nastanú? Pozrime sa na hlavné zmeny.

Prečo nastáva zmena v energetických štítkoch?

Systém energetických štítkov bol zavedený v roku 1994, pričom v súčasnosti používané triedy A+, A++ a A+++, ktoré vznikli v roku 2010 sa stali pre spotrebiteľa neprehľadné. Preto sa podľa novej normy väčšina najúspornejších výrobkov zaradí z doterajšieho označenia A+++ do kategórie B až D. Táto zmena ale nenastáva tým že by výrobky zmenili svoju úspornosť, nastáva zmenou normy ktorú musia spĺňať, nakoľko od roku 2010 došlo k mnohým technologickým zmenám pri spotrebičoch.

Ktorých kategórií spotrebičov sa bude týkať?

 • Umývačky riadu
 • Práčky a práčky so sušičkou
 • Chladničky, mrazničky a vinotéky
 • Svietidlá (od 1. 9. 2021)
 • Elektronické displeje (vrátane displejov televízorov, monitorov a digitálnych informačných displejov)
 • Chladiace spotrebiče s priamou predajnou funkciou, teda komerčné chladničky používané v predajniach a predajných automatoch

Od kedy nastáva zmena?

Od 1.11.2020 nájdete v balení výrobkov oba energetické štítky, aj nový aj starý.

Od 1.3.2021 bude tovar označovaný už len novým energetickým štítkom.

Čo sa mení v energetických štítkoch?

 • Zmena stupnice - vylúčením označenia A+, A++ a A+++ sa vrátime k označeniam od A po G, čo spôsobí že terajšie „pluskové“ produkty sa preradia do kategórie B až D, čím sa vytvorí priestor pre úspornejšie modely novej generácie.

 • Väčšia informovanosť - vyznačenie ďalších energetických a neenergetických údajov, napríklad hlučnosť a spotreba vody na jeden cyklus.

 • Úprava metodiky merania, týka sa umývačiek, práčok a kombinovaných práčok so sušičkou. Spotreba nebude uvádzaná za rok ale prehľadnejšie v prepočte na 100 cyklov. Pri chladničkách, mrazničkách a vinotékach ostáva spotreba uvedená v kWh za rok, pretože sú v prevádzke 365 dní v roku.

 • Program Eco režim, bol zvolený ako spoločný ukazovateľ, podľa ktorého môžete veľmi jednoducho a prehľadne porovnať hlavné hodnoty jednotlivých spotrebičov, napríklad spotrebu vody, hlučnosť a dĺžku programu.

 • neoddeliteľnou súčasťou nového energetického štítku je aj QR kód, vďaka ktorému bude pre Vás jednoduchšie rozhodovanie pri kúpe. Pomocou QR kódu, ktorý načítate Vašim smartfónom sa dostanete do databázy EPREL, ktorá ponúka vyššiu transparentnosť nad dodržiavaním predpisov, čo pre Vás znamená jednoduchšiu orientáciu v úspornosti produktov. Dostupné budú aj aplikácie, ktoré Vám pomôžu porovnať modely poprípade vypočítať návratnosť.

Ako bude vyzerať?