INFORMÁCIE O OBJEDNÁVKACH

0905 313 300
info@e-spotrebice.sk

CENOVÉ PONUKY

ponuky@e-spotrebice.sk

REKLAMÁCIE

0905 313 300
reklamacie@e-spotrebice.sk

PRÍJEM A VÝDAJ TOVARU:

Trenčianska 53/A, 821 09, Bratislava - areál ICE-BERG ( bývalé mraziarne )
výdaj tovaru Pon-Pia v čase 9:00-12:00 13:00-17:00 v prípade potreby iného času nás kontaktujte na 0905 313 300

PREVÁDZKOVATEĽ:

e-spotrebice

FLEK s.r.o.
Ružová dolina 17
821 08, Bratislava

IČO: 35798637
DIČ: 2020257932
IČ DPH: SK2020257932

2628730323 / 1100 TatraBanka a.s.
IBAN: SK8411000000002628730323

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č. 22730/B, oddiel Sro

ORGÁN DOZORU A DOHĽADU:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27